a-PiHP Kristal

13,95

Prijzen zijn per gram

Uitverkocht

a-PiHP INFORMATIE

a-PiHP is een stimulerende Research Chemical. Dit product mag uitsluitend en alleen gebruikt worden voor research doeleinden.

GEVARENAANDUIDINGEN a-PiHP:
  • a-PiHP kan leiden tot irritatie van de luchtwegen en irritatie van de ogen. Nooit research chemicals lozen in het milieu.
VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN a-PiHP:

BIJ CONTACT VAN het poeder met de ogen: Minimaal 10 tot 15 minuten voorzichtig afspoelen met water, eventueel contactlenzen verwijderen. Bij contact met de huid: Spoelen met water, indien mogelijk ook met zeep. Bij inademing: Frisse lucht halen en een houding aannemen die de ademhaling bevordert.

  • De poeder niet blootstellen aan hittebronnen. Bewaar het in een droge omgeving bij kamertemperatuur en opslaan in een goede verpakking en buiten het bereik van kinderen bewaren. Een goede stabiliteit van a-PiHP bij bovengenoemde condities kan tot 2 jaren duren.
ook interessant
Winkelwagen