3-MMA Poeder

29,95

Prijzen zijn per gram

Uitverkocht

3-MMA POEDER INFORMATIE

3-MMA bestaat voor 98% uit zuivere stof. De chemical heeft meerdere synoniemen: 3-Methyl-Methamphetamine, N-methyl-1-(3-methylphenyl)propan-2-amine en 3-Me-MA. Dit product mag uitsluitend en alleen gebruikt worden voor research doeleinden.

GEVARENAANDUIDINGEN 3-MMA POEDER :
  • 3-MMA Poeder kan leiden tot irritatie van de luchtwegen en irritatie van de ogen. Nooit research chemicals lozen in het milieu.
VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN 3-MMA POEDER:

BIJ CONTACT VAN 3-MMA Poeder met de ogen: Minimaal 10 tot 15 minuten voorzichtig afspoelen met water, eventueel contactlenzen verwijderen. Bij contact met de huid: Spoelen met water, indien mogelijk ook met zeep. Bij inademing: Frisse lucht halen en een houding aannemen die de ademhaling bevordert.

  • 3-MMA Poeder niet blootstellen aan hittebronnen. Bewaar het in een droge omgeving bij kamertemperatuur en opslaan in een goede verpakking en buiten het bereik van kinderen bewaren. Een goede stabiliteit van 3-MMA Poeder bij bovengenoemde condities kan tot 2 jaren duren.
ook interessant
Winkelwagen