2-MMC Poeder

16,99949,99

Prijzen zijn per gram

2-MMC POEDER INFORMATIE

2-MMC wordt vergeleken met MDMA en cocaïne. De chemical is ook verkrijgbaar in poeder. Dit product mag uitsluitend en alleen gebruikt worden voor research doeleinden.

GEVARENAANDUIDINGEN 2-MMC POEDER INFORMATIE:

  • 2-MMC kan leiden tot irritatie van de luchtwegen en irritatie van de ogen. Nooit research chemicals lozen in het milieu.

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN 2-MMC POEDER INFORMATIE:

BIJ CONTACT VAN de stof met de ogen: Minimaal 10 tot 15 minuten voorzichtig afspoelen met water, eventueel contactlenzen verwijderen. Bij contact met de huid: Spoelen met water, indien mogelijk ook met zeep. Bij inademing: Frisse lucht halen en een houding aannemen die de ademhaling bevordert.

  • De stof niet blootstellen aan hittebronnen. Bewaar het in een droge omgeving bij kamertemperatuur en opslaan in een goede verpakking en buiten het bereik van kinderen bewaren. Een goede stabiliteit van de 2-MMC poeder bij bovengenoemde condities kan tot 2 jaren duren.
Kies hier het aantal grammen*

1 gram, 2 gram, 5 gram, 10 gram, 20 gram, 50 gram, 100 gram, 200 gram

ook interessant
Winkelwagen