EPT Fumarate

41,00

Prijzen zijn per 0,5 gram

EPT INFO

EPT ook wel Ethylpropyltryptamine genoemd behoort tot de tryptamines. Dit product mag uitsluitend en alleen gebruikt worden voor research doeleinden.

GEVARENAANDUIDINGEN EPT:

Het kan leiden tot irritatie van de luchtwegen en irritatie van de ogen. Nooit RC’s lozen in het milieu.

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN EPT:

Bij contact met ogen: minimaal 10 tot 15 minuten voorzichtig afspoelen met water, eventueel contactlenzen verwijderen. Bij contact met de huid: spoelen met water, indien mogelijk ook met zeep. Bij inademing: frisse lucht halen en houding aannemen die de ademhaling bevordert.

Niet blootstellen aan hittebronnen. Bewaar het in een droge omgeving bij kamertemperatuur en opslaan in een goede verpakking en buiten het bereik van kinderen bewaren. Een goede stabiliteit van de pellets bij bovengenoemde condities kan tot 2 jaar duren.

Winkelwagen