5-MMPA (Mephedrene) Poeder

22,95

Prijzen zijn per gram

Uitverkocht

5-MMPA (MEPHEDRENE) INFORMATIE

5-MMPA (Mephedrene) wordt vergeleken met een mix van 4-FA en 4-MMC. Dit product mag uitsluitend en alleen gebruikt worden voor research doeleinden.

GEVARENAANDUIDINGEN 5-MMPA (MEPHEDRENE) INFORMATIE:

  • 5-MMPA (Mephedrene) kan leiden tot irritatie van de luchtwegen en irritatie van de ogen. Nooit research chemicals lozen in het milieu.

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN 5-MMPA (MEPHEDRENE) INFORMATIE:

BIJ CONTACT VAN de stof met de ogen: Minimaal 10 tot 15 minuten voorzichtig afspoelen met water, eventueel contactlenzen verwijderen. Bij contact met de huid: Spoelen met water, indien mogelijk ook met zeep. Bij inademing: Frisse lucht halen en een houding aannemen die de ademhaling bevordert.

  • De stof niet blootstellen aan hittebronnen. Bewaar het in een droge omgeving bij kamertemperatuur en opslaan in een goede verpakking en buiten het bereik van kinderen bewaren. Een goede stabiliteit van de 5-MMPA (Mephedrene) bij bovengenoemde condities kan tot 2 jaren duren.
ook interessant
Winkelwagen