4F-MPH Pellets 25mg

1,99

4F-METHYLFENIDAAT (4F-MPH) PELLETS INFORMATIE

De pellets mogen uitsluitend gebruikt worden voor research doeleinden

GEVARENAANDUIDINGEN 4F-METHYLFENIDAAT:

  • Het kan leiden tot irritatie van de luchtwegen en irritatie van de ogen. Nooit research chemicals lozen in het milieu.
VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN 4F-METHYLFENIDAAT:

BIJ CONTACT met de ogen: Minimaal 10 tot 15 minuten voorzichtig afspoelen met water, eventueel contactlenzen verwijderen. Bij contact met de huid: Spoelen met water, indien mogelijk ook met zeep. Bij inademing: Frisse lucht halen en een houding aannemen die de ademhaling bevordert.

  • Niet blootstellen aan hittebronnen. Bewaar het in een droge omgeving bij kamertemperatuur en opslaan in een goede verpakking en buiten het bereik van kinderen bewaren. Een goede stabiliteit van de poeder bij bovengenoemde condities kan tot 2 jaren duren.
ook interessant
Winkelwagen