2-FA Poeder

15,00

Prijzen zijn per gram

2-FA POEDER

2-FA ook wel 2-Fluoramfetamine bestaat voor 98% uit zuivere stof. Dit product mag uitsluitend en alleen gebruikt worden voor research doeleinden.

GEVARENAANDUIDINGEN 2-FMA POEDER:

  • 2-FA Poeder kan leiden tot irritatie van de luchtwegen en irritatie van de ogen. Nooit research chemicals lozen in het milieu.
VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN 3-FPM POEDER:

BIJ CONTACT VAN 2-FA Poeder met de ogen: Minimaal 10 tot 15 minuten voorzichtig afspoelen met water, eventueel contactlenzen verwijderen. Bij contact met de huid: Spoelen met water, indien mogelijk ook met zeep. Bij inademing: Frisse lucht halen en een houding aannemen die de ademhaling bevordert.

  • 2-FA Poeder niet blootstellen aan hittebronnen. Bewaar het in een droge omgeving bij kamertemperatuur en opslaan in een goede verpakking en buiten het bereik van kinderen bewaren. Een goede stabiliteit van 2-FA Poeder bij bovengenoemde condities kan tot 2 jaren duren.
ook interessant
Winkelwagen