Bromazolam Pellets 3mg

0,89

BROMAZOLAM PELLETS INFORMATIE

Bromazolam is verkrijgbaar in pellets en de actieve stof bestaat voor 98% uit zuivere stof. Dit product mag uitsluitend en alleen gebruikt worden voor research doeleinden.

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN BROMAZOLAM:

Bij contact met ogen: minimaal 10 tot 15 minuten voorzichtig afspoelen met water, eventueel contactlenzen verwijderen. Bij contact met de huid: spoelen met water, indien mogelijk ook met zeep. Bij inademing: frisse lucht halen en houding aannemen die de ademhaling bevordert.

Niet blootstellen aan hittebronnen. Bewaar het in een droge omgeving bij kamertemperatuur en opslaan in een goede verpakking en buiten het bereik van kinderen bewaren. Een goede stabiliteit van de pellets bij bovengenoemde condities kan tot 2 jaar duren.

Winkelwagen