6-APB Poeder

12,50

Prijzen zijn per 0,5 gram

6-APB POEDER

6-APB of 6-benzofuran wordt ook wel Benzofury genoemd. Dit product mag uitsluitend en alleen gebruikt worden voor research doeleinden.

GEVARENAANDUIDINGEN 6-APB POEDER :

  • De poeder kan leiden tot irritatie van de luchtwegen en irritatie van de ogen. Nooit research chemicals lozen in het milieu.
VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN 6-APB POEDER :

BIJ CONTACT VAN 6-APB Poeder met de ogen: Minimaal 10 tot 15 minuten voorzichtig afspoelen met water, eventueel contactlenzen verwijderen. Bij contact met de huid: Spoelen met water, indien mogelijk ook met zeep. Bij inademing: Frisse lucht halen en een houding aannemen die de ademhaling bevordert.

  • Niet blootstellen aan hittebronnen. Bewaar het in een droge omgeving bij kamertemperatuur en opslaan in een goede verpakking en buiten het bereik van kinderen bewaren. Een goede stabiliteit van Benzo Poeder bij bovengenoemde condities kan tot 2 jaren duren.
ook interessant
Winkelwagen