3-Me-PCP Poeder

35,00

Prijzen zijn per 0,5 gram

3-ME-PCP POEDER INFORMATIE

3-Methyl-PCP is een recreatieve designerdrug met dissociatieve effecten. Het is een arylcyclohexylaminederivaat, verwant aan geneesmiddelen zoals 3′-MeO-PCP en 3′-Me-PCPy. Dit product mag uitsluitend en alleen gebruikt worden voor research doeleinden.

GEVARENAANDUIDINGEN 3-ME-PCP POEDER:

  • 3-Me-PCP kan leiden tot irritatie van de luchtwegen en irritatie van de ogen. Nooit research chemicals lozen in het milieu.
VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN 3-ME-PCP POEDER:

BIJ CONTACT VAN het kristal met de ogen: Minimaal 10 tot 15 minuten voorzichtig afspoelen met water, eventueel contactlenzen verwijderen. Bij contact met de huid: Spoelen met water, indien mogelijk ook met zeep. Bij inademing: Frisse lucht halen en een houding aannemen die de ademhaling bevordert.

  • De poeder niet blootstellen aan hittebronnen. Bewaar het in een droge omgeving bij kamertemperatuur en opslaan in een goede verpakking en buiten het bereik van kinderen bewaren. Een goede stabiliteit van de 3-Me-PCP poeder bij bovengenoemde condities kan tot 2 jaren duren.
ook interessant
Winkelwagen