2C-B-FLY Pellets 10mg

6,95

Uitverkocht

2C-B-FLY INFORMATIE

2C-B-FLY bestaat voor 98% uit zuivere stof. Dit product mag uitsluitend en alleen gebruikt worden voor research doeleinden.

GEVARENAANDUIDINGEN 2C-B-FLY:

  • 2C-B-FLY kan leiden tot irritatie van de luchtwegen en irritatie van de ogen. Nooit research chemicals lozen in het milieu.
VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN 2C-B-FLY:

BIJ CONTACT VAN 2C-B-FLY met de ogen: Minimaal 10 tot 15 minuten voorzichtig afspoelen met water, eventueel contactlenzen verwijderen. Bij contact met de huid: Spoelen met water, indien mogelijk ook met zeep. Bij inademing: Frisse lucht halen en een houding aannemen die de ademhaling bevordert.

  • 2C-B-FLY tabletten niet blootstellen aan hittebronnen. Bewaar het in een droge omgeving bij kamertemperatuur en opslaan in een goede verpakking en buiten het bereik van kinderen bewaren. Een goede stabiliteit van de pil bij bovengenoemde condities kan tot 2 jaren duren.
ook interessant
Winkelwagen