1B-LSD 125mcg Blotters

5,95

1B-LSD BLOTTERS INFORMATIE

De RC wordt vergeleken met LSD, maar mag uitsluitend en alleen gebruikt worden voor research doeleinden.

GEVARENAANDUIDINGEN 1B-LSD BLOTTERS:

  • Het kan leiden tot irritatie van de luchtwegen en irritatie van de ogen. Nooit research chemicals lozen in het milieu.
VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN 1B-LSD BLOTTERS:

BIJ CONTACT met de ogen: Minimaal 10 tot 15 minuten voorzichtig afspoelen met water, eventueel contactlenzen verwijderen. Bij contact met de huid: Spoelen met water, indien mogelijk ook met zeep. Bij inademing: Frisse lucht halen en een houding aannemen die de ademhaling bevordert.

  • Niet blootstellen aan hittebronnen. Bewaar het gekoeld, sla het op in een goede verpakking en buiten het bereik van kinderen bewaren. Een goede stabiliteit van de blotters bij bovengenoemde condities kan tot 2 jaren duren.
Winkelwagen