3-FMC Poeder

9,501.000,00

3-FMC POEDER ACHTERGRONDINFORMATIE

3-FMC poeder is een stimulerende stof behorende tot de cathinon-klasse. Het staat voor 3-Fluoromethcathinon en wordt ook wel aangeduid als 3-Fluoromethcathinone. Het is een stimulerende substantie die chemisch verwant is aan andere cathinonen zoals 3-MMC en 3-CMC. De stof kan effecten hebben op het centrale zenuwstelsel, zoals stimulatie en verhoogde alertheid.

 

Buiten 3-FMC hebben we meerdere Research Chemicals en andere shops, zoals: Smartshop, Seedshop, Vapeshop en Sexshop

 

3-FMC POEDER WERKING

De mogelijke effecten van 3-FMC poeder zijn:

  • Stimulatie
  • Focusverbetering
  • Verhoogd libido
  • Motiverend
  • Tijdsvervorming
  • Verbetering van de analyse

 

GEVARENAANDUIDINGEN 3-FMC POEDER:

  • 3-FMC kan leiden tot irritatie van de luchtwegen en irritatie van de ogen. Nooit research chemicals lozen in het milieu.

 

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN 3-FMC POEDER:

BIJ CONTACT VAN 3-FMC met de ogen: Minimaal 10 tot 15 minuten voorzichtig afspoelen met water, eventueel contactlenzen verwijderen. Bij contact met de huid: Spoelen met water, indien mogelijk ook met zeep. Bij inademing: Frisse lucht halen en een houding aannemen die de ademhaling bevordert.

  • 3-FMC niet blootstellen aan hittebronnen. Bewaar het in een droge omgeving bij kamertemperatuur en opslaan in een goede verpakking en buiten het bereik van kinderen bewaren. Een goede stabiliteit van 3-FMC bij bovengenoemde condities kan tot 2 jaren duren.
Gewicht N/B
Gram

1 gram – €9,50, 2,5 gram – € 22,50, 5 gram – €40,00, 10 gram – €70,00, 25 gram – €150,00, 50 gram – €250,00, 100 gram – €450,00, 250 gram – €1000,00

ook interessant
Winkelwagen