3-FA Poeder

24,95

Uitverkocht

3-FA POEDER INFORMATIE

3-FA is een amfetamine. De Research Chemical is bij ons uitsluitend te bestellen voor research doeleinden. De chemical heeft meerdere synoniemen: 3-Fluoroamphetamine en 1-(3-Fluorophenyl)propan-2-amine. 3-FA bestaat voor 98% uit zuivere stof.

GEVARENAANDUIDINGEN 3-FA POEDER :

3-FA Poeder kan leiden tot irritatie van de luchtwegen en irritatie van de ogen. Nooit research chemicals lozen in het milieu.

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN 3-FA POEDER :

Bij contact van 3-FA Poeder met de ogen: Minimaal 10 tot 15 minuten voorzichtig afspoelen met water, eventueel contactlenzen verwijderen. Bij contact met de huid: Spoelen met water, indien mogelijk ook met zeep. Bij inademing: Frisse lucht halen en een houding aannemen die de ademhaling bevordert.

3-FA Poeder niet blootstellen aan hittebronnen. Bewaar het in een droge omgeving bij kamertemperatuur en opslaan in een goede verpakking en buiten het bereik van kinderen bewaren. Een goede stabiliteit van 3-FA Poeder bij bovengenoemde condities kan tot 2 jaren duren.

ook interessant
Winkelwagen